Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 • MADDE 1:TARAFLAR

1.1. Satıcı bilgileri;

Adı : Hüsna Urlu- www.husnadan.com
Adresi:Atakent Mah. 220. Sok. İstanbul Sarayları Halkalı Küçükçekmece/İSTANBUL
Telefon:0530 850 1424
Email :info@husnadan.com

1.2. Alıcı bilgileri;

Adı – soyadı:

T.C. Kimlik No:
Adresi
Telefon

E-mail

 • MADDE 2: KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait http://www.husnadan.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

http://www.husnadan.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura is bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 • MADDE 3: SİPARİŞİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ/DONDURULMASI/İPTALİ İLE HUKUKİ SORUMLULUK

Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. ALICI, bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararların  tamamını karşılamayı kabul,beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, ALICI bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu peşinen kabul eder.

ALICI’nın vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmemesi durumunda ve bundan başka SATICI tarafından tespit edilen şüpheli durumlarda SATICI siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe konulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

 • MADDE 4 : SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN 
 • Adı , kodu :  … adet
 • Toplam Satış Bedeli : …. –TL
 • Ödeme Şekli : Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)
 • Teslim Edilecek Kişi :
 • Telefon numarası :
 • Teslim Edilecek Adres :
 • Fatura Edilecek Kişi/Kurum :
 • Fatura Adresi :
 • Vergi Dairesi :
 • Vergi Sicil Numarası :
 • Kargo Ücreti : … -TL

 • MADDE 5: SÖZLEŞME TARİHİ VE MÜCBİR NEDENLER

Sözleşme tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği tarihtir.

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu yazılı olarak fax, posta, eletronik posta araçlarından biri ile derhal bildirecektir. 

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebebin 30 (otuz ) gün süreyle devam etmesi durumunda taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır. 

 • Madde 6: SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. SATICI, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişilerin www.husnadan.com’dan satın alma işlemi gerçekleştirmesi mümkün değildir. SATICI, ALICI’NIN sözleşmede belirttiği yaşı ile diğer kişisel bilgilerinin doğru olduğunu esas alacaktır. ALICININ yaşını ve diğer kişisel bilgilerini yanlış yazmasından dolayı SATICININ hiçbir şekilde yasal sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.  

6.3. Sistemsel problemlerde dolayı fiyat ve ürün özelliklerinde meydana gelebilecek farklılıklarından http://www.husnadan.com sorumlu değildir. Ayrıca SATICI, teknik arıza ve internet sitesine yapılan yasa dışı müdahalelerden kaynaklanan tanıtım ve fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistemsel problemler ile her türlü teknik arıza, yasa dışı müdahale sebebiyle oluşacak hatalara dayalı olarak ALICI SATICIDAN herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

6.4. http://www.husnadan.com’dan kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

 • MADDE 7: ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. ALICI, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

7.2. ALICI, sipariş vermekle birlikte işbu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3. ALICI, http://www.husnadan.com internet sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu, işbu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

7.4. ALICI, aldığı ürünün yalnızca değişiminin yapılabileceği, iade edilmesinin mümkün olmadığı, değişim yapılmasını istemesi durumunda ise ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemesi gerektiği, ürün ve ambalajında herhangi bir eksiklik veya zarar meydana gelmiş olması durumlarında SATICININ ürün değişikliği yapamayacağı, değişim anında fatura aslı ile irsaliyesini iade edeceği hususlarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • MADDE 8: SİPARİŞ/ÖDEME PROSEDÜRÜ

8.1.Sipariş:

Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle, siparişler sevk edilmeden önce müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.

Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler alıcıya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse alıcıdan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’ nin) satıcı hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır.

İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda ALICI hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilir. ALICININ onay vermesi durumunda, alıcıya eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir; ALICI tarafından talep edilen ürün ile tedarik edilemeyen ve/veya stok problemi yaşanan ürün arasında fiyat farkı olması durumunda, işbu fiyat farkına ilişkin ödeme alınmadıkça yeni ürünün siparişi tamamlanmaz ve sevkiyatı yapılmaz. 

ALICI’nın sözleşme konusu malın teslimi konusunda ısrarcı olması ve söz konusu malin yeniden stoklara girmesi ya da teslime engel durumların ortadan kalkması ihtimallerinin bulunması halinde ALICININ onay ve talebi ile sipariş beklemeye alınabilir. 

Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde alıcı bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel en geç on gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda ALICININ SATICIDAN başkaca maddi ve manevi zarar talebi olmayacağı ALICI tarafından işbu sözleşme ile peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.

8.2.Ödeme:

http://www.husnadan.com ’de, internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen alıcılara nakit havale ile sipariş imkânları sunulmuştur. Havale ile ödemede alıcı kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir.

Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş ürünü 10 gün içinde SATICI’ya göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda iade için kargo giderleri ALICI’ya aittir.

ALICI, kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • MADDE 9: SEVKİYAT/TESLİMAT PROSEDÜRÜ    

9.1.Sevkiyat:

Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler satıcının iş yoğunluğuna göre uygun bir zamanda anlaşmalı olduğu kargo Şirketine verilir.

9.2.Teslimat:

Ürün/ürünler SATICININ anlaşmalı olduğu kargo ile ALICININ adresine teslim edilecektir. Teslimat süresi, Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren 30 gündür. Alıcıya önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla on gün uzatılabilir.

Ürünler, Kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.

Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı SATICI hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. ALICI bu sebeple herhangi bir hak iddia etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya Alıcının yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden SATICI sorumlu değildir. 

Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı ALICIDA vardır. Paket ALICI tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın ALICI’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda satıcı Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir.

 • MADDE 10: GİZLİLİK ŞARTLARI

ALICI tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği bilgiler SATICI tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. SATICI bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde SATICI kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.


ALICIYA ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya onayı sonrasında gönderilebilir.

 • MADDE 11: UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile bu değeri aşan durumlarda ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. …/…/…